REGULAMENT OFICIAL TOMBOLA

Comedii spumoase si premii de la Touch Antibacterial!

Data derulare tombola: 05.12.2019

  1. Organizatorul

1.1. Organizatorul tombolei “Comedii spumoase si premii de la Touch Antibacterial!

  (denumita in continuare Tombola) este Teatrul Independent Elisabeta, cu sediul in Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 45, sector 5, Bucuresti, Romania, (denumit in continuare Organizator).

1.2. Tombola este organizata pe baza prezentului regulament oficial.

1.3. Participarea la Tombola implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Tombola, participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament.

1.4. Regulamentul Oficial precum si detaliile Tombolei sunt disponibile in mod gratuit pe adresa site-ului oficial al Organizatorului (www.TeatrulElisabeta.ro), pe toata durata Tombolei.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta public participantii.

1.6. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii spectatorilor la tombola sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a oricaror restrictii.

 

  1. Drepturi de participare

2.1. La aceasta Tombola poate participa, in conditiile prezentului Regulament, orice persoana fizica, romana sau straina, care a implinit varsta de 18 ani pana la data de 05.12.2019 inclusiv, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

2.2. Pentru a fi eligibil, a participa la Tombola si a putea castiga premiile oferite de organizator in urma tragerii la sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:

(i) sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 05.12.2019  inclusiv;

(ii) sa fie posesori ai unui bilet de intrare la spectacolul „Nevasta mea e suvaneza” din data de 05.12.2019 ;

(iii) sa nu fie angajatii Teatrului Elisabeta sau Restaurantului Elisabeta, rudele acestora pana la gradul I

inclusiv, precum si sotii/sotiile;

(iv) accepta si respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

  1. Perioada de desfasurare

Tombola se desfasoara in data de 05decembrie 2019, in cadrul reprezentatiei “Nevasta mea e suvaneza” productia Restaurantantului Elisabeta, ce va avea loc la Restaurant Elisabeta, in intervalul 20:00-23:00.

 

  1. Premii

4.1.1. Premiul tombolei consta in 3 cosuri cu produse Touch Antibacterial

4.1.2. Detaliile pachetului vor fi furnizate de Organizator castigatorului in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la momentul desemnarii acestuia.

4.1.3. Premiul nu poate fi schimbat precum nici elementele sale componente.

4.1.4. Nu este posibila acordarea contravalorii in bani a premiului oferit sau a altor beneficii in locul premiului. 

4.1.7. Premiul poate fi reportat catre o alta persoana.

4.1.8. Premiul nu se cumuleaza cu alte oferte si promotii derulate de Teatrul Elisabeta. Si Restaurant Elisabeta

 

  1. Mecanism de desfasurare. Desemnare castigatori si acordare premii.

5.1. Pentru a participa la Tombola, participantii trebuie sa achizitioneze un bilet de intrare la spectacolul „Nevasta mea e suvaneza” din data de 05 decembrie 2019, ora 20:00, la Restaurant Elisabeta.

5.2. Tombola se desfasoara in data de 05 decembrie 2019, in cadrul reprezentatiei „Nevasta mea e suvaneza” din data de 05 decembrie 2019, ora 20:00, la Restaurant Elisabeta. In cadrul acesteia se vor realiza o extragere prin care se vor desemna castigatorii premiului mentionate la sectiunea nr 4. 

5.3. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa participe/asiste la procesul selectiei randului si scaunului castigator, si sa solicite premiul. In cazul in care numarul extras reprezinta un scaun liber sau persoana nu asteapta pana la selectarea castigatorului, se va extrage un alt numar, o alta persoana castigatoare.

5.4. In cazul in care castigatorul renunta la premiu, Teatrul Elisabeta isi rezerva dreptul de a oferi premiul unui alt participant la tombola.

5.5. Castigatorul premiului, pentru a putea intra in posesia acestuia, este obligat sa furnizeze personalului Teatrului Elisabeta si Restauratului Elisabeta toate datele necesare pentru identificare (biletul de intrare cu numarul randului si scaunului, telefon, adresa de e-mail, copie buletin) cu mentiunea ca datele acestuia vor fi sterse dupa consumarea premiului de catre acesta. Acestea au ca scop oferirea de support din partea echipei Teatrului Elisabeta si Restaurantului Elisabeta castigatorului in vederea activararii premiului. 

5.6. In termen de 15 zile lucratoare de la desemnare, castigatorul va fi contactat telefonic, conform datelor de contact furnizate de acesta personalului Teatrului Elisabeta si Restaurantului Elisabeta, pentru a i se comunica data cand va putea intra in posesia premiului.

5.7. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care participantul desemnat castigator nu raspunde la apelurile repezentantilor Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire, are telefonul defect, are mesageria neactivata sau supraincarcata, sau pentru orice situatii in care participantul desemnat castigator nu poate fi contactat in termenul de 7 zile lucratoare. In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu participantul desemnat castigator, atunci acesta va fi declarat necastigator.

5.8. Orice reclamatie legata de desfasurarea Tombolei se va face in scris, in termen de 5

zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.

 

  1. Regulamentul Oficial al Tombolei

6.1. Regulamentul Oficial al Tombolei este intocmit si va fi facut public fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a Tombolei pe website-ul www.TeatrulElisabeta.ro.

6.2. Prin participarea la Tombola, participantii adera in mod expres si neconditionat la prezentul Regulament Oficial si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia.

Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea

participantilor si neacordarea potentialului premiu.

6.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe websiteul www.TeatrulElisabeta.ro.

6.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe www.TeatrulElisabeta.ro.