REGULAMENT OFICIAL TOMBOLA

Sărbătorim cei 7 ani de la lansarea Restaurantului Elisabeta cu premii de la Nissa!

                                      Dată derulare tombolă: 24.01.2020

 

  1. Organizatorul

1.1. Organizatorul tombolei “Sărbătorim cei 7 ani de la lansarea Restaurantului Elisabeta cu premii de la Nissa!” (denumită în continuare Tombolă) este Restaurantul Elisabeta, cu sediul în Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 45, sector 5, București, România, (denumit în continuare Organizator).

1.2. Tombola este organizată pe baza prezentului regulament oficial.

1.3. Participarea la Tombolă implică acceptarea de către participanți a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum și obligativitatea respectării acestuia. Prin participarea la prezenta Tombolă, participanții vor fi considerați a-și fi însușit integral prevederile prezentului Regulament.

1.4. Regulamentul Oficial precum şi detaliile Tombolei sunt disponibile în mod gratuit pe adresa site-ului oficial al Organizatorului (www.RestaurantElisabeta.ro), pe toată durata Tombolei.

1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii.

1.6. Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participării spectatorilor la tombolă sau afectează buna desfăşurare a activităţilor descrise în prezentul Regulament Oficial, ca urmare a oricăror restricţii.

 

  1. Drepturi de participare

2.1. La această Tombolă poate participa, în condițiile prezentului Regulament, orice persoană fizică, română sau străină, care a împlinit vârstă de 18 ani până la data de 24.01.2020 inclusiv, și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial.

2.2. Pentru a fi eligibil, a participa la Tombolă și a putea câștiga premiile oferite de organizator în urma tragerii la sorți, Participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

(i) să fie persoane fizice cu domiciliul sau reședința în România, care au împlinit vârstă de 18 ani până la data de 24.01.2020  inclusiv;

(îi) să fie posesori ai unui bilet de intrare la spectacolul „Sway me more !” din data de 24.01.2020;

(iii) să nu fie angajații Restaurantului Elisabeta sau rudele acestora până la gradul I

inclusiv, precum și soții/soțiile;

(iv) acceptă și respectă prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

  1. Perioada de desfăşurare

Tombola se desfăşoară în data de 24 ianuarie 2020, în cadrul spectacolului “Sway me more !” ce va avea loc la Restaurantul Elisabeta, în intervalul 21 :00 – 23 :00.

 

  1. Premii

4.1.1. Premiul tombolei constă într-un voucher în valoare de 500 lei  care poate fi consumat pe site-ul www.Nissa.ro până în data de 1 martie 2020

4.1.2. Detaliile pachetului vor fi furnizate de Organizator căştigătorului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la momentul desemnării acestuia.

4.1.3. Premiul nu poate fi schimbat precum nici elementele sale componente.

4.1.4. Nu este posibilă acordarea contravalorii în bani a premiului oferit sau a altor beneficii în locul premiului. 

4.1.7. Premiul poate fi reportat către o altă persoană.

4.1.8. Premiul nu se cumulează cu alte oferte și promoții derulate de Restaurant Elisabeta.

 

  1. Mecanism de desfăşurare. Desemnare câştigători şi acordarea premiului

5.1. Pentru a participa la Tombolă, spectatorii trebuie să achiziționeze un bilet de intrare la spectacolul „Sway me more !” din data de 24 ianuarie 2020, de la ora 21 ;00, la Restaurant Elisabeta.

5.2. Tombola se desfăşoară în data de 24 ianuarie 2020, în cadrul reprezentației „Sway me more !” de la ora 21:00, la Restaurant Elisabeta. În cadrul acestui eveniment se va realiza o extragere prin care se va desemna câştigătorul premiului menţionat la secţiunea nr 4. 

5.3. Pentru a intra în posesia premiului, câştigătorul trebuie să participe/asiste la procesul selecției rândului și scaunului câștigător, și să solicite premiul. În cazul în care numărul extras reprezintă un scaun liber sau persoana nu așteaptă până la selectarea câștigătorului, se va extrage un alt număr, o altă persoană câștigatoare.

5.4. În cazul în care câștigătorul renunţă la premiu, Restaurant Elisabeta își rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la tombolă.

5.5. Câştigătorul premiului, pentru a putea intra în posesia acestuia, este obligat să furnizeze personalului Restaurantului Elisabeta toate datele necesare pentru identificare (biletul de intrare cu numărul rândului şi scaunului, telefon, adresă de e-mail, copie buletin) cu mențiunea că datele acestuia vor fi șterse după consumarea premiului de către acesta. Acestea au ca scop oferirea de support din partea echipei Restaurant Elisabeta câștigătorului în vederea activării premiului. 

5.6. În termen de 15 zile lucrătoare de la desemnare, câştigătorul va fi contactat telefonic, conform datelor de contact furnizate de acesta personalului Restaurantului Elisabeta, pentru a i se comunica data când va putea intra în posesia premiului.

5.7. Organizatorul își declină orice răspundere în situația în care participantul desemnat câștigător nu răspunde la apelurile repezentanţilor Organizatorului, nu se află în aria de acoperire, are telefonul defect, are mesageria neactivată sau supraîncărcată, sau pentru orice situații în care participantul desemnat câștigător nu poate fi contactat în termenul de 7 zile lucrătoare. În cazul în care în acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu participantul desemnat câștigător, atunci acesta va fi declarat necâștigător.

5.8. Orice reclamație legată de desfășurarea Tombolei se va face în scris, în termen de 5

zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

  1. Regulamentul Oficial al Tombolei

6.1. Regulamentul Oficial al Tombolei este întocmit și va fi făcut public fiind accesibil în mod gratuit oricărui solicitant pe întreagă durată a Tombolei pe website-ul www.RestautantElisabeta.ro

6.2. Prin participarea la Tombolă, participanții adera în mod expres și necondiționat la prezentul Regulament Oficial și se obligă să respecte în totalitate termenii și condițiile acestuia.

Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea

participanților și neacordarea potențialului premiu.

6.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică prezentul Regulament Oficial, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoștință publicului pe websiteul www.RestaurantElisabeta.ro.

6.4. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru neluarea la cunoștință de către participanți a modificărilor, cât timp acestea sunt făcute publice pe www.RestaurantElisabeta.ro.